Gwarancja

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego far-med.krakow.pl nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową określoną w dziale Reklamacje.

2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

Zwroty

Zwrotu zakupionego towaru można dokonać do 14 dni od chwili otrzymania zakupionego towaru

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklepfarmed@gmail.com bądź też listownie na adres:

FAR-MED salony medyczno-onkologiczne

ul. Garncarska 18, 31-115 Kraków

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o sposobie zwrotu należności, tj. czy zwrot ma nastąpić przekazem pocztowym na adres Klienta, czy też przelewem na konto. W przypadku wyboru przelewu na konto uprasza się Klienta o podanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni).

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e. dostarczania prasy;

f. usług w zakresie gier hazardowych.

5. Zwrot kosztów następuje w ciągu 14 (czternastu) dni od przyjęcia przez Sklep zwracanego towaru.

Wymiana

1. Towar zakupiony w sklepie podlega wymianie.

2. Wymiana może nastąpić w przypadku, gdy wymieniany towar nie nosi śladów użytkowania. Do przesyłki należy dołączyć paragon/fakturę.

3. W przypadku wymiany towaru Klient pokrywa koszty związane z wysyłką towaru w  obie strony 

FAR-MED salony medyczno-onkologiczne ul. Garncarska 14, 31-115 Kraków tel. 12 4264863, ul. Garncarska 18, 31-115 Kraków tel. 12 4228700 czynne pon - pt, 9:00 - 17:00